කොහොම ද WordPress website වල තියන videos Downlad කරගන්න බැරි විදිහටම දාන්නෙ

 • Author
  Posts
 • September 13, 2021 at 11:25 pm #9857

  කොහොම ද WordPress website වල තියන videos Downlad කරගන්න බැරි විදිහටම දාන්නෙ. මගේ website එක තියන videos බලන්න පුලුවන් වැන්න ඕනෙ . හැබැයි downlad කරන්න බැරි වැන්න ඕනෙ. google extension, idm, අනිත් website වල link දාල dowlad කරන්න බැරි වැන්න ඕනේ. මේකට Solution එකක් ඕනැ. help එක්කක් දෙන්න ,😞

  September 14, 2021 at 12:57 am #9858

  DRM protected player ekak use karanna wenawa.nathuwa ba. try this- http://www.vdocipher.com

 • You must be logged in to reply to this topic.