ඩොමෛන්

 • Author
  Posts
 • August 12, 2021 at 6:29 pm #9485

  මගෙ ඩොමේන් එක www නතුව තියන්නෙ හොස්ටින් එක www තියනව ඩොමෙන් එකෙන් සටයිට් එක බලුවාම ලෝඩ් වෙන්නෙ නෑ . ස්ටයිට් එක හදල ඉවරයි. හොස්ටින් එකේ www අයින් කර ගන්න පුලුවන් ද දෑන්

  August 17, 2021 at 11:28 pm #9503

  Mata pahadili na. www type krala giyama website eka wada na kiyalada kiyanne?

 • You must be logged in to reply to this topic.