දාන ඇඩ් පේන්නෙ නැහැ

 • Author
  Posts
 • January 3, 2021 at 4:06 pm #8011

  මල්ලී, classified website එකට all ads වලට දාන ඇඩ් සේරම පේන්නෙ නැහැ. ඇයි කියලා දැනගන්න පුලුවන්ද?

  January 3, 2021 at 4:12 pm #8013

  Pennanna one harinm. kohe hari issue ekak athi. Mata danata website ekak na a theme eke. Support eka contact karala balanna..

  January 4, 2021 at 8:03 pm #8040

  Ehemada… Balannam… Thank you !

 • You must be logged in to reply to this topic.