මාසෙකට ගත්ත Hosting එක එකපාර අවුරුද්දකට අලුත් කරද්දි Discount ලැබෙනවද?

 • Author
  Posts
 • October 2, 2021 at 6:47 am #10072

  මම A2hosting එකෙන් මාසෙකට Hosting එකක් ගත්තම ඩොලර් 5 ක Discount එකක් ලැබෙනවා. ඒක One Time Discount කියල තමයි තියෙන්නෙ. මාසෙකට පස්සෙ මම ඒක නැවත එකපාර අවුරුද්දකට අලුත් කරද්දි Discount ලැබෙන්නෙ නැද්ද? මොකද මේ දවස් වල බැංකු වලින් පිටරට Online payments වලට රු.20,000 ක Daily Limits දාල තියෙන නිසා මට එකපාර අවුරුද්දකට Hosting එකට ගෙවන්න විදියක් නෑ.

  October 2, 2021 at 10:23 pm #10081

  Palaweni payment eka witharai labenne discount eka. But samahara welawata chat eken katha karala monahri kara ganna plwn.

 • You must be logged in to reply to this topic.