වෙබ් අඩවිය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන app එකක් හරහා Open කරන ආකාරය

 • Author
  Posts
 • March 13, 2021 at 12:58 pm #8541

  විශේෂයෙන් WordPress and GloriaFood platforms යොදා ගෙන සකස් කරන වෙබ් අඩවිය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන app එකක් ලෙස සකස් කරන්නේ කෙසේද? එනම් අප සකසන වෙබ් අඩවිය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන app එකක් හරහා Open කරන්න සකස් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කොහොමද?

  March 13, 2021 at 8:44 pm #8542

  GloriaFood eke App ekak thiyanwa. Habai maseta 59$ pay karanna one.

  https://www.gloriafood.com/pricing

 • You must be logged in to reply to this topic.