සිංහල website එකට  adsense (income)

 • Author
  Posts
 • February 6, 2021 at 7:36 pm #8319

  WordPress use කරලා සිංහලෙන් website එකක් හදලා (සිංහල content; ලංකාවෙ audiance එක target කරන content; ex-wpsinhala.com) website එකට adsense aproval එක ගන්න පුලුවංද. එහෙම නැත්නම් income එකක් හොයන්න පුලුවං වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද.

  February 7, 2021 at 2:11 pm #8328

  සිංහල භාෂාවෙන් තියෙන website වලට AdSense දෙන්නේ නෑ brother.

 • You must be logged in to reply to this topic.